sowie

Przydatne informacje, porady, ciekawostki związane z ekologią

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2010-10-21 10:02

Ostatni komentarz:

Czy wszelkiego rodzaju folie, np. bezbarwna folia spożywcza, czy czarna gruba folia do pakowania (często dostaje paczki owinięte taką folią) też należy wyrzucać do tych pojemników? ; od redakcji: wg nas nie. Najlepiej zapytac bezposrednio w firmie, ktora odbiera te odpady.


dodany: 2012.09.28 15:00:40
przez: Czesław
czytaj więcej
Data newsa: 2012-02-23 11:03

Ostatni komentarz: Hałdy wałbrzyskie stoją od czasów schyłku PRL, kiedy zlikwidowano kopalnie węgla kamiennego. Miasto Wałbrzych generalnie biorąc jest zdewastowane już od dawna. Czy hałdy mogą cokolwiek zniszczyć? Odpowiedź - nic!
Aby nie mogły już być powodem utyskiwań należy je lepiej racjonalnie wykorzystać. Całkowite wykorzystanie zgromadzonych mas ziemnych oznacza całkowitą rekultywację tych przez nikogo nie chcianych hałd. Niestety gdy coś się racjonalnie planuje coś może ulec zniszczeniu np. nawierzchnie asfaltowe kilku ulic. No, dobrze a gdyby zracjonalizować gospodarkę tymi masami skał i zbudować bocznice kolejową to problem zniszczenia dróg przestałby drażnić władze miasta. A ja chciałbym się zapytać czy wobec znacznych spadków powierzchni hałdy i postępujących aktywnych zjawisk erozyjnych kierunek zagospodarowania hałd jest racjonalny? Czy ktokolwiek może udzielić odpowiedzi w jakim kierunku może nastąpić rozwój np. osuwisk stromej hałdy Moniuszko? Katastrofę widzę w sposobie myślenia decydentów, którzy zabierają głos i mają pretensje o marnotrawstwo ale zapewne nie o brak przestrzegania procedur wynikających z zastosowania Ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Chcę podkreślić, że plany i koncesja na eksploatację czyli pozyskania kruszywa powinny być zatwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Ponadto aby cokolwiek eksploatować należy przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną przedsięwzięcia wskazując dobro prowadzenia prac wz.rekultywacji i rentowność przedsięwzięcia. Jeżeli mamy do rozważania kwestie dot. wydatków na nasady drzew, remonty ulic i zapylenie powietrza - to odpowiem zamknijmy wszystkie kopalnie na G.Śląsku a węgiel sprowadzajmy z Chin, Australii i może z Kanady. To byłaby cena świeżego powietrza ale także i totalnej biedy w Wałbrzychu.SC
dodany: 2012.05.14 13:23:41
przez: SC
czytaj więcej
Data newsa: 2010-08-20 15:27

Ostatni komentarz: najwięcej sare lodowki i komputery stacjonarne
a ja mam laptopa i internet od www.myszka.eu
dodany: 2012.01.26 07:13:16
przez: ananas
czytaj więcej
Data newsa: 2010-10-21 10:06

Ostatni komentarz: zeby tylko ludziom chcialo sie ruszyc d... i segragowac smieci!
dodany: 2010.11.25 10:25:03
przez: abc
czytaj więcej
POLECAMY
2016-12-13 11:52

Czym wolno palić w piecu? Do paliw dopuszczonych do używania w gospodarstwach domowych (mieszkania, domy) zaliczamy:
- węgiel kamienny
- koks
- węgiel pół-brunatny i brunatny
- niemalowane i nieimpregnowane drewno
- ekogroszek, pelet i brykiet drzewny
- brykiet ze słomy lub innych odpadów roślinnych (np. łupin orzechów).

czytaj więcej... (kliknij)

2014-08-11 11:56

Elektrownie wodne należą do odnawialnych źródeł energii. Hydroenergetyka polega na pozyskiwaniu energii z wody oraz przetwarzaniu jej na energię elektryczną przy udziale hydrogeneratorów i turbin wodnych. Wykorzystuje się przy tym wody, charakteryzujące się dużymi spadkami i sporym natężeniem przepływu. W Polsce w elektrowniach wodnych produkuje się około 14 TWh energii elektrycznej rocznie, gdzie większość produkcji odbywa się na Wiśle. W naszym kraju możliwości związane z produkcją energii elektrycznej w elektrowniach wodnych są słabo wykorzystywane w porównaniu z posiadanymi zasobami wodnymi. Największa Elektrownia Wodna Żarnowiec o mocy 716 MWh umiejscowiona jest w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim.

czytaj więcej... (kliknij)

2014-08-11 11:56

Elektrownie wiatrowe wytwarzają energię elektryczną przy udziale generatorów, napędzanych siłą wiatru. Podobnie jak elektrownie wodne posiadają zalety i wady. Energetyka wiatrowa z biegiem lat znacznie się powiększyła i rozwinęła. Wiatr nie ulegnie wyczerpaniu, jest czystą i darmową energią. Elektrownie wiatrowe mimo, ze uznawane są za odnawialne źródło energii posiadają swoich zwolenników i przeciwników. Wiatraki powinny być budowane z dala od budynków mieszkalnych, ponieważ emitują hałas. Farmy wiatraków zajmują duże powierzchnie i dlatego trudno znaleźć pusty obszar do ich budowy. Zaletami elektrowni wiatrowych jest czysta ekologia, gdzie nie jest wykorzystywane paliwo i następuje zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-02-27 10:49

Ten temat wraca każdego roku jak bumerang. W okolicach Wałbrzycha i Szczawna - Zdroju pojawiły się dziki. To zwierzę, którego boją się ludzie. Dzik natomiast nas się nie boi. Co więcej wrażenia nawet nie robi na nim średniej wielkości pies. Zwierzęta te niszczą ogródki i rośliny szukając pożywienia. Dlatego warto wiedzieć, co zrobić, gdy już go zobaczymy. Po pierwsze pod żadnym pozorem nie zbliżajmy się do dzika. Sprowokowany może zaatakować. Nie należy dzika przeganiać czy zapędzać w miejsca, z których nie ma ucieczki. Pamiętajmy również, że możemy się zabezpieczyć i ograniczyć na ewentualność kontaktu z tym niebezpiecznym zwierzęciem.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-02-23 11:03

Władze Wałbrzycha są zbulwersowane decyzją Spółki Restrukturyzacji Kopalń, która chce wykorzystać dwie hałdy do celów wydobywania kruszywa. Sprzeciw wobec planów, które mogą doprowadzić do degradacji środowiska został wysłany do ministra gospodarki, Waldemara Pawlaka.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-01-25 01:49

Ruszyła druga edycja konkursu grantowego Funduszu Toyoty, wspierającego najlepsze projekty organizacji non-profit realizowane w powiecie wałbrzyskim. O dofinansowanie z Funduszu Toyoty w 2012 roku mogą starać się wszystkie organizacje typu non-profit takie jak np. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły i uczelnie publiczne i inne podmioty realizujące konkretne inicjatywy na rzecz otoczenia i społeczności lokalne Tegoroczne priorytety Funduszu to: ekologia i edukacja ekologiczna, edukacja techniczna oraz promocja zdrowia. Projekty mogą dotyczyć np. rewitalizacji zielonego skweru czy parku służącego mieszkańcom, wprowadzenia programu segregacji odpadów, oszczędności energii na danym obszarze, zainicjowania akcji ochrony rzadkich gatunków, wprowadzenia nowych rozwiązań w edukacji technicznej wśród uczniów, przeprowadzenia konkursów dot. wiedzy technicznej, organizacji programów badań profilaktycznych, budowa obiektów rekreacji - ścieżek zdrowia, boisk itp. - Poprzez Fundusz Toyoty staramy się wspierać najlepsze inicjatywy skierowane do społeczności lokalnej, które są zgodne z naszymi priorytetami i oczekiwaniami mieszkańców regionu. Pierwsza udana edycja konkursu grantowego, do której przystąpiło 23 organizacji, pozwala mieć nadzieję, że i w tym roku nie zabraknie oryginalnych i wartościowych projektów” - stwierdził Grzegorz Górski, kierownik ds. korporacyjnych fabryki Toyoty w Wałbrzychu.

czytaj więcej... (kliknij)

2011-01-26 15:03

Idea zrównoważonego rozwoju (sustainable development) to proces zwiększania jakości życia bez niszczenia globalnych zdolności zasobowych.
Rok 1972 miał przełomowe znaczenie dla rozwoju międzynarodowego prawa ochrony środowiska oraz ochrony światowych ekosystemów. Właśnie wtedy, w Sztokholmie odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych - "Człowiek i Środowisko". Zwrócono na niej uwagę na fakt, że odpowiedzialność za ochronę i poprawę środowiska ponosi człowiek. Wskazano także jak ważne jest podjęcie działań mających na celu ustanowienie międzynarodowego programu szkolnej i pozaszkolnej edukacji środowiskowej.

Konferencja zapoczątkowała koncepcję ekorozwoju, zgodnie z którą społeczeństwo:
- uznaje nadrzędność wymogów ekologicznych, które nie mogą być zakłócone przez wzrost cywilizacji oraz kulturalny i gospodarczy,
- jest zdolne do sterowania swoim rozwojem w celu utrzymania równowagi
i symbiozy z przyrodą,
- przestrzega zasad oszczędnej produkcji, konsumpcji oraz wykorzystania odpadów,
- dba o przyszłościowe konsekwencje podejmowanych działań, a tym samym o przyszłe pokolenia.

czytaj więcej... (kliknij)

2011-01-21 16:23

Alternatywne źródło energii - energia wiatru. Spalanie drewna oraz energia wiatru były najczęściej eksploatowanymi przez ludzi źródłami energii odnawialnej. Na podstawie zapisów historycznych, możemy wnioskować, że energia wiatru była wykorzystywana już w XVIII wieku p.n.e., w Polsce pierwsza wzmianka o wiatrakach do napędu młynów pojawiła się w 1272 r. Od najdawniejszych czasów wiatr „łapano w żagle”, napędzając nim statki śródlądowe oraz morskie. Dzięki sile wiatru poruszały się skrzydła wiatraków, a energię w ten sposób wytwarzana wykorzystywano do mielenia zbóż, czy nawadniania gruntów.

czytaj więcej... (kliknij)

2011-01-19 16:15

Energia promieniowania słonecznego - alternatywne źródło energii. Słońce jest stosunkowo niewielką gwiazdą - centrum naszego Układu Słonecznego i od samego początku jego istnienia dostarcza do Ziemi energię, która ogrzewa naszą planetę stwarzając dogodne warunki do rozwoju życia. Energia słoneczna jest bez wątpienia największym źródłem energii odnawialnej i w dodatku mamy pewność, że tak długo jak będzie istnieć Ziemia, energii Słońca nam nie zabraknie. Ponadto sposoby jej wykorzystywania są czyste, więc nie emitują żadnych zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.

Podstawową wadą tego źródła energii jest mała gęstość strumienia promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą. Do atmosfery ziemskiej dociera strumień energii, którego moc wynosi 1,39 kW/m2. Oznacza to, że na 1m2 powierzchni umieszczonej prostopadle do kierunku promieni słonecznych, pada strumień energii o mocy 1.39kW. Taką gęstość promieniowania można uzyskać na granicy atmosfery, natomiast do powierzchni ziemi dociera już znacznie mniej energii, która w czasie przechodzenia przez atmosferę zostaję odbita, pochłonięta lub rozproszona. Promieniowanie słoneczne jest rozpraszane przez zanieczyszczenia zawarte w atmosferze, również zwykłe chmury rozpraszają oraz odbijają promienie słoneczne, natomiast część energii zostaje zaabsorbowana. Przyjmuje się, że w słoneczne bezchmurne dni do powierzchni ziemi dociera około 1kW/m2.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-10-21 10:07

Co wrzucamy do pojemnika na szkło.

Zielone pojemniki na szkło (czasami są oddzielne pojemniki na szkło kolorowe gdzie wrzucamy zielone i brązowe szkło oraz na szkło bezbarwne).
WRZUCAMY:
- butelki i słoiki szklane używane do napojów i żywności
- butelki po napojach alkoholowych
- szklane opakowania po kosmetykach
- wrzucamy czyste opakowania i nie tłuczemy szkła
- odkręcamy nakrętki

czytaj więcej... (kliknij)

ARCHIWUM